AIR EXPERTS je oficiální distributor IQAir pro ČR

COVID-19

Každá čistička vzduchu IQAir je vybavena nemocničním filtrem HyperHEPA, který zaručuje minimální účinnost odstranění 99,5% i těch nejmenších mikroorganismů ve vzduchu a více než 99,97% účinnost při 0,3 μm. To zahrnuje i částice o velikosti koronaviru, který má průměr mezi 0,08 a 0,12 mikrony. Účinnost byla nezávisle ověřena přední německou aerosolovou zkušební laboratoří.

Většina běžných čističů vzduchu není navržena pro použití v kritických zdravotnických prostředích a nemůže zaručit spolehlivé vysoce účinné odstranění nejmenších mikroorganismů. Nároky na účinnost běžných čističů vzduchu používající syntetické (polypropylenové) filtry jsou často teoretickými marketingovými tvrzeními, která nebyla nezávisle ověřena v souladu se standardizovanými normami pro testování filtrů (jako je EN 1822) a která neplatí v náročných situacích v reálném životě.

Čističky vzduchu IQAir již pomáhají zdravotnickým zařízením v Asii a v mnoha dalších částech světa při ochraně jejich personálu a pacientů před infekcemi, včetně nozokomiálních infekcí s vysokou úmrtností. Několik stovek systémů IQAir HealthPro a IQAir Cleanroom je v současné době nasazeno ve zdravotnických zařízeních v Hongkongu a Číně v boji proti SARS-CoV a COVID-19.