AIR EXPERTS je oficiální distributor IQAir pro ČR

Zdraví začíná čistým vzduchem!

Čističky vzduchu IQAir vyčistí až 99,97%
bakterií a virů z ovzduší kolem vás.
Více informací

Čistička vzduchu IQAir

  • Čistý vzduch pro bezpečné pracovní prostředí
  • Pokročilá vícestupňová filtrace
  • Eliminace mikroorganismů, alergenů a plísní
  • Vysoce efektivní filtry
  • Individuální řešení pro vaše požadavky
Vybrat vhodné řešení

Pevné zdraví začíná čistým vzduchem

Čističky vzduchu IQAir

Ochrání Vaše zdraví i před těmi nejmenšími a nejškodlivějšími částicemi.

Každá čistička vzduchu řady IQAir Cleanroom a HealthPro Series je vybaven nemocničním filtrem HyperHEPA, který zaručuje minimální účinnost odstranění 99,5% i těch nejmenších mikroorganismů ve vzduchu a více než 99,97% účinnost při 0,3 μm. To zahrnuje i částice o velikosti koronaviru, který má průměr mezi 0,08 a 0,12 mikrony. Účinnost byla ověřena přední německou aerosolovou zkušební laboratoří.